Gieo ý thức gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận

——————————

Về Chấm Nhỏ

Để đạt được những thành tựu ngày nay loài người chúng ta phải bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Từ lúc tìm ra lửa, đến các cuộc cách mạng công nghiệp 1.0, 2.0, 3.0 và bây giờ là 4.0

Với tinh thần mọi việc lớn lao đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhất đó là ý nghĩa mà chúng tôi cho ra đời chấm nhỏ

Chấm nhỏ là tập hợp những tình huống (case study) kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ nhằm chia sẻ đến cộng đồng bạn đọc và cùng nhau áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả trong công việc của mình.

Chấm nhỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình. Qua đó góp phần nhỏ lan tỏa kiến thức của mỗi thành viên đến cộng đồng bạn đọc.

Thông tin đăng ký