Gieo ý thức gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận

——————————

Đăng ký

Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình. Qua đó góp phần nhỏ lan tỏa kiến thức của mỗi thành viên đến cộng đồng bạn đọc. Đăng ký ngay và trở thành cộng đồng của Nhóm Nhỏ.