Gieo ý thức gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận

——————————

Góc chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc có thể phù hợp với người này song chưa chắc phù hợp với người khác (xét theo quan điểm cá nhân của mỗi người). Bỏ qua quan điểm cá nhân và nhìn với góc độ thực hành, nếu kinh nghiệm ứng dụng vào giải quyết được các vấn đề thực tế gặp phải thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian và công sức.

Dành người mới

Bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Chúng tôi có khung phân tích dưới đây để giúp bạn tiếp cận các bài viết dễ dàng.