Gieo ý thức gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận

——————————

Tác giả: Hiền Lê

Danh sách bài viết

  • Mẹo giúp Business Analyst viết tài liệu tốt hơn

    Nếu bạn là một Business Analyst, chắc chắn bạn quen thuộc với việc viết tài liệu. Vậy, bạn có gặp phải những tình huống sau: Nếu bạn gặp phải một trong những tình huống trên, có thể bạn sẽ cần cải tiến một chút về cách viết tài liệu. Cùng tham khảo những vấn đề…